Loading...
B550753q 2 p d 1 ZFURFIWE OF Ow KI SRIP w+L XOICAT11I1 STA7 0= TEMS wDPRWn Ci MPNMNO row, i0N(NO COMM1WN C JM, OF OW CERfIf[G1E 6 - SJRYEYOR nNOJCR EHCiNFFR �- FILED I.Aa Ic e M E lna b E aq tv0 I.aein av mo S- OF TF'YAS F. pp,ab dnd�'n Commiw,ea M C vl C°lvge 31atwYn nu.q ^en4rY Ibl lea Ld waa wy tlnY ar — PLAT Ce,sga SIVW tl Ia aaFn <naea ne.ety, nereeY d.e " f M Paa lera,d, N OF RR,i05 f. w "h R. N"C nagnbr<n PMVaficro "< FINAL - - _- �' _ < al•er.,, dueYa. FQ• e, aviv nU o puNie ebus tnn«n aaa.a ,< ma amaaa a J <a <be.�a m..:n . =P aaavJ. � Sxnym 4BY0. in tna Slate al ivaaa. earoeY vanlry Mat mb tl aam« a a .a. P vR «e6 r. em an aawai n. roa a mac v.eaenr manaz aae _ airmen EERTIFi:ATE GE in La't11" 1 w.. grtl ca claaa b aaa rr aow " r EDELIYEISS ESTATES iY..•a.., and � `si,�i {;urroa �� k 43 w >vnwN. cr .n[ cin cau'tiLL c a .M Nn v rbe as a c<:e " In X y PHASE 7YO awew a �nc ��. ew - ":'w a"i Y w`".1. rm I N_6a�ety7,�tl. l al R uct RPUS '.b, a85'J '.. 1 he aM«hv0 nn1 e0 vn IM Gy CrwrNl d Ihv�y"b <. Cc la 5 a w•e 1J iV vntl t L a condhlone aM aaR•r..menn aau n A . < unou, x owo _ 5 - 5 v7 Befvry ma, me aae"s$ b Ilwnty. m c ie 4 mi < „v =r dp «araa =• °amd,�ma �CRRaICArt Ci Gry EwG'REFR tl br 1&01, yr wJe Sto � ..- P roa. ie.na. uIn1 , ne,na _ to oe Ina am<a - f ueunaea I ` o• t m t s� me 1 bvl J. Pvb ce vr«r or cnr o+ ca+.s. 0 T rr.ey he: m,a sve xee A M , �s. ..��� b em.+.. � "un Robert Stephenson 5 ✓rvey, A -54 Texas .,, mtrumrt Cd «anaaletlga4 1" m. Rvrva,R am aewa.ramn ma..,, aa.a see pa. ertil aaaro.m, b tea = a .nemea�a ar to. saea.•n C eabga stehcn B.. t T.. r College StoL bn Brazos County, / $ATE Gt'aa °atlar my nantl <M a.a m mla a_ day f vdTA'Pwb' -! �oc� nora N;,- oGT y yw �,Vy� itotay PuKic. 8wa� Ccu+l . T.pa � ROaNtYRINIIC R giab CXY ei Cal StaUp. Ra<ovrr w? au� - i.w E v.se saves.. v' - s <' �& ° e� nA.n.a•� Jae �maq w vo•a<•z o „:r a a„•rr xe.n , w. xsm .,m sRCR ., sau n -m s arxvr . aa.• ,..n . ,>so•3<' F »., :r r`:«.•a e«. >. .� . p °� a«,.e, •° " � - vut. ".w.,. e. wRaay.,w� a Dui` =1 r ««.+ I -f 414.5'ir - £I J95.40 - s Block Five Block Sir ` �' I a g I I I E_ a 5 y d g � ;,8 � g S 8 • °I ° 3 `s ., $ I & $ 8 8' 8 8 $� R •) G 7 B 9 !O L !J xoX. n� Z a auter N Y. �, ,d a Ul'vs 8 b v - `L. —g.. —� , y ij •b .m� > u I 1 Li+ R ll & = k $ / Si ., ?! 3 _, 4 h' 7 O �R !O . } J! I.. a� 8 e Block Seven —' - - -I - -- — — -- — ° -- - - - --- - - - - -- -- - L— — - - — ra.00 moo ,aoc ,svo rx.<e — . - -- -- - J L xam' -- - L � � __ ._. - . — — — I I — — — — — — — — — — — — — — — — __ q 2 p d 1 ZFURFIWE OF Ow KI SRIP w+L XOICAT11I1 STA7 0= TEMS wDPRWn Ci MPNMNO row, i0N(NO COMM1WN C JM, OF OW CERfIf[G1E 6 - SJRYEYOR nNOJCR EHCiNFFR I. K4 R 9AlCR�'P =S_ cM. n ar ma _ - I.Aa Ic e M E lna b E aq tv0 I.aein av mo S- OF TF'YAS F. pp,ab dnd�'n Commiw,ea M C vl C°lvge 31atwYn nu.q ^en4rY Ibl lea Ld waa wy tlnY ar — PLAT Ce,sga SIVW tl Ia aaFn <naea ne.ety, nereeY d.e " f M Paa lera,d, N OF RR,i05 f. w "h R. N"C nagnbr<n PMVaficro "< FINAL - - _- �' _ < al•er.,, dueYa. FQ• e, aviv nU o puNie ebus tnn«n aaa.a ,< ma amaaa a J <a <be.�a m..:n . =P aaavJ. � Sxnym 4BY0. in tna Slate al ivaaa. earoeY vanlry Mat mb tl aam« a a .a. P vR «e6 r. em an aawai n. roa a mac v.eaenr manaz aae _ airmen EERTIFi:ATE GE in La't11" 1 w.. grtl ca claaa b aaa rr aow " r EDELIYEISS ESTATES GCrBw ccRPn n� �� k 43 w >vnwN. cr .n[ cin cau'tiLL c a .M Nn v rbe as a c<:e " In X y PHASE 7YO II �� -I - $rATE Oi TEXwS C.ODUY A• ObILUS I N_6a�ety7,�tl. l al R uct RPUS '.b, a85'J '.. 1 he aM«hv0 nn1 e0 vn IM Gy CrwrNl d Ihv�y"b <. Cc la 5 a w•e 1J iV vntl t L a condhlone aM aaR•r..menn 19_ t pf+J I fb tl �aa:�. via my bane <ao b'£e — st ,.Y a«<.., 9. 855 Acres '� q>,t = - Befvry ma, me aae"s$ b Ilwnty. m c ie 4 mi < „v =r dp «araa =• °amd,�ma �CRRaICArt Ci Gry EwG'REFR tl br 1&01, yr wJe Sto � ..- P roa. ie.na. ne,na _ to oe Ina am<a - f ueunaea I ` o• t m t s� me 1 bvl J. Pvb ce vr«r or cnr o+ ca+.s. 0 T rr.ey he: m,a sve xee A M , �s. ..��� b em.+.. � "un Robert Stephenson 5 ✓rvey, A -54 Texas .,, mtrumrt Cd «anaaletlga4 1" m. Rvrva,R am aewa.ramn ma..,, aa.a see pa. ertil aaaro.m, b tea = a .nemea�a ar to. saea.•n C eabga stehcn B.. t T.. r College StoL bn Brazos County, / $ATE Gt'aa °atlar my nantl <M a.a m mla a_ day f vdTA'Pwb' -! �oc� nora N;,- oGT y yw �,Vy� itotay PuKic. 8wa� Ccu+l . T.pa � ROaNtYRINIIC R giab CXY ei Cal StaUp. .pl ' �i.q �n�T. iKl A :�.;� »w '