Loading...
B466976m�t•fl� fy�lai aaaa n, sc macaw b) a s usD stun a mu wAr ao wa,c,aam acm u as aaas•waan mrvntm ,a Tara. no nos aar n�u�aa, st�xtam llil . aafl�llE. IPf wb.tc Ia.,:m 9aTID, afM rtw :l¢ [[aa / tby AA OIOt as[a Ceara® y Fn �irri war. :n wtwm:.r a¢ an v uaanz [m, Tms. � arrn ew n:a smrv,s,.r cur naraae tG na aaw,�aws �s na au,v:a:a gCMTiuG -:nr anwwm,. c,ry a ,cr�arw srrcta wsavab >ts sTAwsu ac Tmuo martasta pJ A�CY Shrr�r r r ..w,:nw. ,w ,w. .J.w:m um sates sa,a ma cir u :wyr. isna. aaaaa •ar:m � +�° rtnir n¢T rn+rAw br ar wn,eaea rn Twe�"' : nx av ,.. anwvu. v Tr :m mmcu - :sa:a: na•:x a anaa ah - z;,u,r arrt m aaaxiwv a:}Ir1O0a 0 as mnttlll�' <Aatr :� fa4lVlb:pr iUT bws per al'M[N8G aY :1w aLw � i]ML :aa1[aaR:' T,,wT ? PAIO,u ulltn. Tax .:LY_LL I waCtr:y.tlt a M f.. =. Y R` ractrtaoa v s mam aaaw - ,ou �"„or�.�.'. ,s�rw run ne �..�a�n� man, �. aaua: uarTr. muw srt,naaw a oaram aaov aawa® �t���� G� aTwrc w Tsau �: . ' b. m¢; an:,cTV®tTOSeaavww ma,am ^.::.. - «o bzs, w wtatau s,aaas,aa: two arawna ay. a +ac snex .,r Tv¢a, aaao :amn n! ran �n¢ vnrarw:r an:e a Tn sou'bmr,a ace. ,a: u�n. '� -.,. . -.� .rlY•e U'TaYa6 IA4w eaa¢ wa, a ¢m.a[¢� arum, a ,w,s wT earau -r aara,Am IJC� A o TO a a t 1. Ir rawtE aas ta) la ! VSI �eon s inv, — 1. rwa � � ,an+nmm ro ,�casurw Toa,w ea[Tm. ?rvm ao� w wo xm aar, a mTa _ Jwr ° -- sso¢,n, � a,aamTaan amum. a Taa m ,arwus [�� xa z ae a :� v: •� aua: t 3 Id (aaai N01L6tAT wm¢lw r[w'rC: wac, aaua awn. rasa NOW /FORMERLY M. CHARLES GANDY 10/224 1.059.50'- N45'25'30 W 1. Q f- 3 3 O M m m e 4 r 1 � J m O m N pU\ v � n O �O N zr� SCALE: 1" =80' I � _ / auran.ea - r 2 1 N / � IC P ` au�a•rr av r I = 1 \ VIU /Ty /4 AP � 1 _n m� _ - - - 709.50' I `rs'urnrY a'Ae.v'r O 11• ^ '"' r 1 p 110 LOT 1 z p W N (1.607 ACR ES) N LOT 2 (asmACaFS) 350.00'- Sa5'25'30 "E ? V '\ Q, o v M Q C Q V —_ _- `_ -- - --- --- --- --- - __fir, ir'w - 1,055.31' - 545'23'26 "E 0 r 0 IWW9ry NOW /FORMERLY MODDIE GANDY CLAY (37/224) a ^�$ F — ; NAL PIAT J - WArta A1Q, 17,/99/ MdlO GALWO ENGIrEERS d PLANNERS mau.:.a+awvo awes rswaaas MIIAM R[ 4-1 wo arsr v aanaaaw wc,wr wa, •rrsusi �r i � ._. Gov- usa -�. s.>_o� wr aaa,waa! • MERKER 4 �STRAWN SUBDIVISION �P