Loading...
B234068 r r clnnPla]t rr ru cau.r atu: . ' u or cln _ MAn f•P rxxaf 1. DR. GARY H Er <. r ntr >r cmbn• s u....... c FRANK BORISKIE cwnu e]erk 1e ..e <orun fb< . ' .,. a t> mro.<. +v 1v +l nn IO.unv ..� .or r. e n c l,raby < frY • 91a[ ta0e[9ar vun l <v uru•tceua rt t •y'p¢(_. 198 ` - _ _ n <M wN Yuard, >I 6< m e�olu>e� PaRa AtYf6Y, M<Yor —Clerk nMnry _ 4asn• ♦ ntY. haw O EMERALD PARKWAY ckd. x+e •w•c9•E ss.u• i 9)3.00• w.)A' 40J.Y i 23.W' 0:.19• 4 3f.10' 1, LREY B. ASH arm n r aefM.r of ut cur er -wu•sn n .u�, r. v:.: a rr tm< cen �o� E mW:. mw1Yr«eb er n•< Sebn+uon ana.ams a fnt eu eMl.p. u.[mn... DRIVE \` 1043.00' Cf tY o! Cellrye hv<un, T,aav <4f.A3' ni.12' o��ii• os• u or Y W.M .lo xmd,YC axrtaalax JAMES N BENLINO or :M1• nnl •N I zanfms cero4aun. et <>.. rtry M cni)r harl<�, .r.y < my roar m pvc ... ssav' dulr ro.ra.•d or tot t ®r,.t<> >l tb er �/cc f9�. � 035.W' t3.03� 'y`{ 4 •.1I - '- rlmlr)uTE eT a :,cicmP Alm oulana: MAfE OP :Y%AS tWM]' LO BP.<203 1 <w _NALDEC. INC. . nn <M, pl•t, aM derl9na[N Nrvin ar EMERALD FOREST -PHASE FIVE snndwiNOan L 2 � tTe Cf<y _ t h fM, >nae, mi Wo,e / ! • ,u0rerfnM t <n N J•e !on•er all all aaaernt yuDlle ., pvtu, punff< N.a. .woo rb WrOeee ,M >wl /tea m ..ynayU. 1000.0(•• MAre a rYi<s coo. -r a tAa uaer.,YnM mmn<1v. ro tm. u. P m.a +rvwrN A LLEN S A3).)J' en bib anl,) vM1 r(ei Iv /ua evberlbd to M fondolo) x /46eY <neutn! 1M1e eue (Of [_u putyaae and ueualderatlm [latvin 900.U0' .Sven unwr q nm1 aM creel w . �dnY >1 19� •ply Py� 2� 32.63' ��3: � , a 2. IpprL '•.y�r • CY#.f iCATt OY StYtEYW AINlW EI1C]yPBR Y OP TI%AS [M+YTY O) fRA}N 1, JERRY BISHOP brM mDU< Yarwwr (.erl.•.•I xe. 2667 in the Sta:e of Tuu, n <rvby nnlf> tea: yla f nr .nI w npaef no..a 4uau .an<r of >raenr, • u a .L[ proprtY A<2, mnwnrc uer Na<ed u4vr q rvlalm [L er>un.. r,OYh Sf0 Pta ^.. �� ckd. x+e •w•c9•E ss.u• i SESESTA EMI RALD FORES FU T UR._ Di V E:_OPivi i1 ROAD i Affil FU i t- FUTIURE L3GtYELOP.ISN'i la ]0' Ol" 9)3.00• w.)A' 40J.Y i 23.W' 0:.19• 4 3f.10' Ai .. at.'1)' 1043.00' 2iA,H' <4f.A3' ni.12' o��ii• os• sash uo' , m).a4• , 2I ssav' 3 }1. 09' � 035.W' t3.03� 'y`{ 4 •.1I ml SESESTA EMI RALD FORES FU T UR._ Di V E:_OPivi i1 ROAD i Affil FU i t- FUTIURE L3GtYELOP.ISN'i la ]0' Ol" 9)3.00• w.)A' 40J.Y i 23.W' 0:.19• 4 3f.10' UO M• 000Y if' 0)'•� — .. at.'1)' 1043.00' 2iA,H' <4f.A3' ni.12' o��ii• os• sash uo' , m).a4• ss.xs• ssav' 3 }1. 09' � 035.W' t3.03� fO.q• 0.02' Z L 2 � O 1000.0(•• 6.i2` AfeA9' A3).)J' 0] II' D•" 900.U0' SI.N` 32.63' SCALE: I "• 50' \/1 Wt <MEr. g u � A $ C VICINITY MAP A FINAL PLAT EMERALD FOREST PHASE FIVE 5.35 OGRES MORGAN ROOTOR LEAGUE COLLEGE STATION, BRAZOS COUNTY, TEXAS SCALE: 1'•50' NMEMBER, 1881 do � � n r �� uY mip��nw us �3H048 �]EP0 SANIIS T ONE JUL 27 ISIG a n. rn•f. - e � t .. a le 6 il" ' W P , Z L 2 � O A 1 IpprL SCALE: I "• 50' \/1 Wt <MEr. g u � A $ C VICINITY MAP A FINAL PLAT EMERALD FOREST PHASE FIVE 5.35 OGRES MORGAN ROOTOR LEAGUE COLLEGE STATION, BRAZOS COUNTY, TEXAS SCALE: 1'•50' NMEMBER, 1881 do � � n r �� uY mip��nw us �3H048 �]EP0 SANIIS T ONE JUL 27 ISIG