Loading...
MISC eoLAK).(u‘AJ ciL. %tie 5" - 2--yu_0( utAk a • apacuL- ,� \ I Icy - t-tticsL. -- /r\sLca_pcu,AL6 1 ,4ou.suu., tusa • pira^_ u0( 4-6„ -te)cocro .QTR. uk.L1 � �6.. r t` - ✓f1to1 ; A\ Vl-6-C4P.Ci -71' UI'C 9A .611�Q /,&_(,dx;IAt ox-d.r cud o " I��. uotir 0 pop .9.AAMIWIA" 3 c70 , ()eut,VAA cgLt. ( .Udvu, LO-a) 1 0,iictL aA .- , ,, - ■ , HERMAN REALTY BURT HERMANN r �' )71 " COLLEGE STATION, TX 77845 1J - . '� ( Phone: ( 696-0795 64 3_9 6 4 y q % ) 0 ' ; . ' 4:2 7/0 Z4 ' 4 SUBJECT: _ ��. ���� DATE � - ) 0 / �. 4 ` x:Oz...".A..- c i6:scee -- // / < A c� le 1 - . eZ‘X - — 4.) -----( 'Hi '' v s) :/ . - Ybi -e LY-eC` . , 1 4 1 -7:6 .-- 40.4-1 - c6 re4 -7-6--ii--r-4-6 .4 t , _..,,,,,,z__ -.ir" n � .6GG. .a ./ -6 OG 4 4 ) ‘ ' ' _... - 9 7 i4 - THIS COPY FOR PERSON ADDRESSED 69 5p e • » FROM HERMANN RTY PHONE NO. 97 9 680 0466 Sep. 11 2003 09:43AM P1 y" AO 'LL i1,dL,Lo1 Lyj 1«1 O1'tY01 » r • �•$ HP MA. (VIA ••I•••••1 •••••1 Ik ,. _ . .- - . . n t .Lt; { N AiOe<Ilt JSi'1 .00' .t.,05.011 no AV Ol •• ti.W{ r11ryV s AAA fe L'(v'Ir[ •wkW4+•au 4364 ..41 MA 44 11to•woo •.1 .w. ._ 41..1.,•5 N _ OC. OC S MAW •110 . C •[0•/y •i ._ _ '� _ . I 1 K�C I AOALVT N AVIS .LOPE. Away s OR wit r. 4545 y1NN ..41 �Sw••. .•A 444. 444. q pawn a .01.•[-00 1 ACTT It .,00.5E r[� 1••/ Ct'•li le ••04.0 ••04.0 • rl • wo•.NV wk V4• • - Au* M -mow* h .OL.u.C• Cif 1 y n•• •..p •16,11/416 n•16,11/416 a .5 M ,•I •11 A{"ICI A0 •0•AV•IL t MOO M ...• 1LOt 5 ,pr .. u . 3474 ,04;00t ALECK 1 r0 51••1. • W 1••1 1.10 • . ••• .tMwa opa ION. ....• r AM) 1 ..N .•C'Cc 3 ••� a. K k h 11 Arta 00 ,10,36405 gm 444.••••4 NI .4 1M1 {L't1 0 •ar•1•V • ») .10 .c/ Jti 88 .m.. , .l Ar .a 6i 01' Ile A O'D6 ,aC ✓Iar a.�• •o, 4.4 4 ,q L 4 •• • .,M . .. ' . '4 '4 /2,' 1 AC11 A "'MOO N .00•SC .LEw •06 /0.01-JA 010 r•ar•1P Y�•A ..e. POYr. a • 1 •., 4•4 . a.••1 •r •n w. .14 7 .1• h Moil ,StriL AOOEL' AL"Mt* C/ •p iwl• » •111 w4tp•da yp y swot ••N N. wA •1°• 'r•wo M ao/ w � �' mil0T 4 .01•.OL AC N Aril .1%w cZ145 ls w 10.• AA* A Mn { [h'» 1W LL'Wil N af • M �• ■ Y / i rcZC M .IOIOLOO O ROW la•+C ;RTC .sCA40• Yq Jwlwu. q« 41 14.4 •f•r t• .i R. w AV AL L N ACM �NgI � 0 *4=4: 0 'a q 4[• 3 (n11Y0) I1C • Y {K "�"Mn Y Fvoaae ///��� Atrv . W , O4. Ot r1.7 110:1 M• >s•r -ot •.y �. . C'IC 1 ' 1 l . L MTV A ¢9.15.01 • .0171 .11 .01tIV SC•Ll• 4d•VI 1•..il.e. •41 1.0o q •. . •••- C i K, 5 1 ' .91.'0: . r 41 ALnV •0.1 .11110C .9¢.111.411Z 1io & A i • oN.r R MIN { 1.• • s1 1•y 1CN1 » • N 0 • w 7 AT fob pram 7 . E .v 1 N 41:• 11[ 110 G10 •+1r.■ M� t* VO I LA I.MW1 • 1••r WORN 0 •.1p.. • • K ' .KVCt one ll.q•It 1� �( 111• YNM 1.N m b ...•V ...Po row a P - 1 .10 M .0••011. N ARev A2y1 lAu .L1,LUCi1 47;17 ICI /..d w or "4.16.'P p[Iy+N M.Y+Ip+r).MO . t "'wr• IM ,� 415':5 y �P.r>;.9c N 4 01[1 Am AOdr CtiZd/ em ■YRrM PA •"^ ap u.h rb ,, 1 R j • I OPCC A ATACA.K 1 .00't0 ATI= AWN li - f`Ja71'0) M •Ir Y/LY '111 •••••••••A Phu'," � q�`M 1•••••••• .114 f 1 -N•1L V .11,[[.11 5 Ar•{ A••1% .0•5C .1/ r, •V m Md�.1 .o 0 • 1 MVO • .►rA♦[t N W c• AA V1 610 OL ,16 ,4-4111 a •^W /wa+bs7 vN I. rYaa [14 [ WI 4S d1 Va• MM •••V V/q r/ ac v 1 OCR ] �6ACMC >< MIT lair pow. AO,OO o• p ...No a •.wry pie ..1. �pq 4 w on a _ 1 AL.sGi N Nit /Wee /Ken ,00R4,44 ■ 9 17 Q7F0 ^ •I nfI'wq g*WWI » M.en•y ots Miu10 4 W1 lv 1. of ■ '•1 ��we 35411Nemo 1 A .1.L.NJ.1 i .11• A24P1 40'0011 .1101.+ b i.1.4 tt wRwn y r• wlad ,ue r ` 9L it < - 4% 1 A 410.::1[{ N ,91'!1 .[+{'K ,M7t 'L•11.107" m wri 9YVMW Wt 4 MM.n tiN wi" , 'IX: 53LOY TIM � r 1 1N1)NV3 W01Q1 N rl'DO 2412 I Pug W N•r 9 11,40.50 L 47 1 j OW 1 .1{lr 411 Alm• 1 ..2. N 31 i rILON 4 � a d7 1 .'� 199E • at,5ct» s n 1 640:to.),- .... 1 4 o _ ..71: ....,117...".54.°.*°W.111 1 d r i 1 R j• �. 3 �, ' A II "imp ; >: 1 1 1 +� C i •Il. 11 • h ' � 1 • � . ' I .1 f ' ,1 .. r fo c eggs 11aSJ �lAi y t ! 6. • • Qre 4 �.I • 1 U .hYc d•t'• 1 0'1 r '1. AN D r L Alrn P �, l y r .01 1) C•r• �t4 :6 002.0 •p0' ca • SS !! 1 4911' ra ...�, wl N •. w �. �y'rc„ - ^• ;L '•' 1 >A 6 . • M .a,11" •0 05{ 1 �{ 'r .•CY�t .. , r - �+ 4 � ATP •" d ' � : 11:- N. . 5411./5 i ay. 4 }� • �,no� Pl P to I J S'!y '1':' ~`p7�.. v 1 «y `w N. 6C xwr0 N SF/ '- '•' - [ i • ••'S 1 W 1 -t � ,y '�tiCr s.� !Z r . VSI. . g0 'c9 P[Y s f k a .:71". ' i „cr oft* N f /r7C MAY ••M � 'i,, (� i Y Z II ..Ay *PP r 31 N :' '• • g .iwr Q �:• ••••"' E (44 - Ii erD MITI 'c • 1 • `� q % _ :��: s. d• R �,• try n .. n ��YV pi 6S . .a L ' T 1 13 4.1 SIP t �\ ,.- 1.91�� S :i 9. %...11 11149 .�. , � p0 win ` 1, i - s. � ' a ,w �•ny Pt. : ? l w �� !` ' • ` r,, w .w•r wry � ► W ,:, = + r 1 ,. J ` . A .,A } A gi P 6L � A 4. ,r II/ «r' 1 \ Q',��iJ 1Y 9 • 1 i . ' 11 ;.v^ - ► J der ti f •y.� jtY1 '7• I • Li' .µ- \ \` *RUN s + lo � 1 o •a J Q {- � ,.,:'"•I'`,,:. ; •41 a'' , ? °, a a v • • °` i� �` r •tC.� N • • • _ _� _ 1Y as I a Ot �F a M �ss*•y0 w »r • • � , ` '' 4 � • 4, ' r„r aft y'n a .6 N .... 1 • 1•ar fro , •' • \ ♦ ( � Qy � N 1 4 rPdN � c laer .1►lN Div !' 1 7i \\ 4.410 4.410 7 1t V, f l .1,k.> n 1 I.% i. r 1ST a • ∎ ♦ d r 1 f ; A • Rrs ;IC h 9 D x ` A'1 Ft ^ . � - � 1 t 1 • , ! i 1 ^,. \:+i,‘ � n ti ,69 � r. -• 'r,aect uct r 1 i 1 * ./ ` y/ / , . '� . . y ��L _. 13°14 �,1• . » N•r acz'0 1 I � r ♦ / � r 1 " s N 76 9•• wat1N1•..Y �r 1 af \ ` w ! q �tg 14:2'.1' �` 01 i` e / i r ,1 v.1 s rot[ w 1r '7* 1 ,. . ., w • �1 e•p+t V ; XI /�, ` � / / / I y �; y Q P! �;a ■i1 ° i v v: v ♦ W,N 1104 .i j 1 ■ ` �1s�- r• I`� \ c , r .17 Qr+PO F •r 19:4,..e,-.) J r VI pi A. ere r�r / ,ems ",� .00009 r.6t.KK •r .G -"f� �F/ W R r'5 � eV cwt VII l` 4 4.1 1 e Qe•l. _r r /fp p� FROM : HERMANN RTY PHONE NO. : 979 680 0466 Sep. 11 2003 09:44AM P2 q 4 o1n : , c t/ 3o c.- .e.4 7,-. (& s "` � . * (#7 MM.../..it■ •IPP■ NIII• .4 .M 1 : 111146 _ .. 7 • ,_ .1 4 1 G i or .,. 7 , 79 etl 3N3 10.23 L r / f � / 104 . ! .., I /r , • • / 10.d 1, f � \ 32304 � .- /" 1.N3Y : S.3 3d V 0 E "0 13 1.S �. tat r' WOW) .r . _ - _ / MINI ik? ' . 40124f19 •, 07°'" , .v 9 : :�. b 1 \ , \ \ -' / . \ r! �' / I ' - I � .`�, , f3 bH.L OVdI i. 1N3 3SY3 X.1 S . : . * . /J 't . r i 5 vcZO / / 0. l. aic. �..... ./// /? • / / r •, f/ ..C AY( ' .. 0 . P7 OP • • /' 1 0 17 - ' A" - n .r y / ..„, ... ,,,g-i-"/ .P#AN" , 6££ 3OVc '£ Z£ 3WfY10A 9£F 3OVd 'CEZC 11(110A .. P . " � , f: . 9Z l 39dd '99ZZ 31411110A ' / • , - " af MI .12 '38"10>1 3'123`:) •a ' ` / $ t A � �112f3W?10,3 230 MON } 7 ,V l f. „ F FROM HERMPNN RTY PHONE N0. 979 680 0466 Sep. 11 2003 09:44AM P3 Oil „ 2 ' • . ' .4 '.11 i Te ....' &IA . • . '---„,,_. .i at.' ...= i 1 f • 1 , -,x , 4- 0- • . 4111116444 th - ,..ti. .,4...7.-------b-cok_AL.-,, ' i ‘1: ' --,-,,, . 4 N / i . . . . t . 72. • Th. i ' i . Z 4 .4. ' /' , i ' I k t 1111.0 10 . - V il di ' Hi :. # . ' t 44 ell ", '- t.k . .. lt )• , .. 1 v4,, e : , ',,, ituobb l lHhlIll lgiIl . - ...--..:, .. 1 a 1: '. 1 Pli a - ` C V ■ ! m....4; Iv t, " \� `yam `. MOW a .,,,,: II ..., vt__ __ ., , .,,, .. bx r 7 - ,,, 1.. :: , .7. y � ^ ;4 . , x . .'N,t _ a `. t v .. ' . . '' . . ' 1 .% - , . '''.'-'. - ' :, ' ,: ':‘ .. . . s r: . ,- . : . ' '' ' ., r: - r-:- . • \ 1 , ,k '-'-. ' . 1 r I k.. \ - - 'i • h ..if ii ki ii N: • .. , . 4 .‘ ' ''‘ . ''' '' \'''''' . ‘ III I II. 1 :., . 4:..., Nir... .. i \S!"'X'› , . ___ :_ ...,_"' .. - rte . A ,, r 4 ,: 11,....?,- A ,kr.4 . • ' ' .- 1 ... • . iv ,„,..,,;: . • ... ,,.... ..so. ., .6 , . - \ 111 ,, -, ..,. 7 ' ,.. ,.. — '• . '-- .--- ,, --. :41417,00 . . ,:ii-7 l ikk F . .:',.... - i ,. 4 ......„,„, -.. _ ri l T AL _ ......q14., 7, 4, 4-/ j : " ■ , . . illiL - L'i ; - t jai' 11 1l'.7 (, r, 5 i • .- ' - -.• - ..."' -;,, 1 l ‘ . . Ilk: \ ', A ;r itti , .,,,, . 0 , , . 4 i, ...--- ' - '11 11 k . - ‘. / ) . ' # • ..',. :/owu ,` .:%. li -.. ' t , • .-';-. e \ 111111. .. \lb 1 . 1 .,,o, ; . -., 1, 14z) ' • - _. a _. yt, , 4,1_ ., . k „. ._i . ..., 1. ._ . ,...: ...;*. IIIM‘ dyi -_-,-- :__ _-_,_=:- .:.,- .) / -A-z.. . - ...0 .: . Ininik ‘ .v.c)-(1.sr-c.,.1...._ \97:5- .....:.,:,... f, ' ' c ), * • .. .... 59/ . o 5 ill iff7 , At U is 0 .t E �..- y L y."� 1 - , s . i j , .. . ,J • . . 10,10 illio : , 3 I. - Nlf : . , 404 . . ,.., - i _ • ,.._ . ,....r. .. F ...401. :!' ...-: 5 . - -<7.: Tt_- 4 I :--s--.._ • .7.. / 7 - ' ` + 4 ._ ; Z ....fitt\ 0 It 44 .5111 ..,!:!%, ,R. --- fa__ ...„,,,„ z Cod i 03 7 0)9.(40, 3 ?( °-15)- * ' . v 9 • - -._bit ''~ . at/44. -• T • •-•i•-.• 4 .' oi , . ''' ' q .^ 4 ,e ! , ' iilli ' , .. ,„.. *W itt.I 41111 k - 1-11: 16,,. -der -.1 • ..._. v. I, ,n o ® r v ,� i ‘ %, I � • I ~',- '�'- i z !�e ; _ i 1 _s , I1j , l , `� � y 1 1 \, . ,0 I , v • • • f I - - . -.'. . - \\" k‘ L 6 4 4 L Z fi I t:1 , 9 14 _ .... --i,sr - c:i f _ _ ' 7'..k, -- ..Sei z : '-' „..... , " . ‘ Itir ♦ + / H i , . 41 r- __ .._, \ ‘ .,\ . .i - -, - ,. ... ' ` O ' ..4 .. ../ . ,:, r. „, izirattp ... 7 ... : : : : nv,.. ......, . .....,;:: :. :. . ,.: ,- .., . . .. ,:. :,.. io ...„ _ .,.._ ..., `:. �� o Amt leayi - �,Q a s ' ( .:I. d • 1 - y _ _ v - ; : : :1: Ammu oit . . ..1 i .‘...; ::: r 1 ,... ) ft; ....— i ' ' illgi --4°. '' ...: :'-' 27.:445iti".1 .7 b . . 0 0 \ h 4 A ,A' V fin %Li ,...: .. t t. irr7'...- . . • .St : ....i \ ' . ' brig: .42 \ . A .. 1 4. .4.4', f ippor .. ii---.-- - 14...• ' - r'n 0 \ . ,\.,.... >, , ..---, ■110 AL .. - . F ■ fi ° - s 1 3 - ems - . • ~---- ` % ' J b - . .1 , ' : . : ,: b....., , ' , : : S ;:, .4 J AI I- . I ' .` :-:-. '''\. I, lo, .-t . i .)„, i....., ....;4 ___.,.. a I n, Y `..'' f e t: , - .iti 4 \ • s2 : virStla . t ! it . 1 " 4/ 41 '1(.., ..V° " 1 a_. 0 os, , .7.0 -;,,,V 1 4 i;. „„ t„ Nillk . i ' .., _,.,..... ___.___ Allaell, ni ow ' i - Ph& - 41 f 4-... t ---.-- —. -- 711.51111 III ' ik " keflipti ,,, 11111111111111-1114W11111 T 'ID 1 F,;1:43112441iAllitiltrilli":14V7;" 1 °!: f 4... --c. - .. • . .. . -- • --4': . -Ammaim 1 , j goti,,,fxpo o fipit ii „ ' . • v... p se i'' ''.. '2 4 .. row . •It4 V, ,