Loading...
160912 - Oath, Statement of Officer, Open Meetings - Anat Geva cn II Paa y U q a- -0Qilk cu d to a ti Jcy ille ;14 w 0 , .1 ; ilk ® . _a . ,,, . ._ .: as ai .... • i- ' 0 S S 'It Qs* © a444 a) cep 0 as 0 N td ® aiik Y ® 0 - aon c et P o ‘0" 0 o 2 -0 w cu A m 0 o 0 ✓, :e s; cat 0 ea— 1 t a 4:1 0 ® ® cio 4—a )---1 0 U O 4• 0 03 'Cj t o ij 40 .� 0 4- o oma; ct O M 0 4- X� o C) 4 I 611 Hf S ® ye.� Cd aEp 0• w = ‘% C) y ° Y J. ® N C Ca c% W'J 0cci 1ki O z- l ° � 2 � � z kr. a ®' as ® Nil \ vrir. z yo 3 U4,., � oo N U , -0 ® E -- WWF ® ai is_,,,44,'' ' .. Thg rd E ',...., c+...1 ® ® 3 v 5